Δραστηριότητα


Δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Ελλάδα, με εξειδίκευση στο σχεδιασμό, τη μελέτη και τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των κινητών φωτοβολταικών πάρκων.

Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της εταιρείας μας, σε συνδυασμό με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, είναι ικανό να υποστηρίξει τον απόλυτο προσανατολισμό φωτοβολταικών πάρκων, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας έως και 15%.

Έρευνα


Το τμήμα έρευνας , μετά από διεξοδική μελέτη, υλοποίησε αλγόριθμο – πρόγραμμα λογικού ελεγκτή (PLC), ο οποίος με την ευελιξία που διαθέτει μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους κινητών φωτοβολταικών πάρκων.

Με λειτουργίες ανάδρασης και αυτοελέγχου αποτελεί μια σίγουρη επένδυση, στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια του οικονομικού κέρδους.

Εφαρμογές


Η ELTEC πέραν των παραπάνω, δραστηριοποιείται σε τομείς όπως :

• Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας

• Εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV)

• Εγκατάσταση επαγγελματικών συστημάτων ήχου

• Εγκατάσταση δορυφορικών δεκτών ( internet - TV )

• Κατασκευή Ιστοσελίδων και Εφαρμογών, προσαρμοσμένες στις εταιρικές σας ανάγκες

• Eκατάσταση δικτύων δομημένης καλωδίωσης για πολύ μεγάλες, μεγάλες, μεσαίες, μικρές επιχειρήσεις
και οικιακής κλίμακας.

Γνωρίστε την ομάδα μας


Η εταιρεία ELTEC παρέχει τις υπηρεσίες της σε κάθε ανάγκη εφαρμογής συστημάτων αυτοματισμού, ασφάλειας, δικτύων, CCTV, επαγγελματικού ήχου.
Πλαισιώνεται από άρτια καταρτισμένο προσωπικό και συνεργάτες, με στόχο την εξυπηρέτηση των δικών σας αναγκών.

Το προσωπικό μας απαρτίζεται από δύο ηλεκτρονικούς μηχανικούς, έναν ηλεκτρολόγο μηχανολόγο, έναν ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων και έναν μηχανολόγο μηχανικό. Οι παραπάνω με τη συνεπικουρία τους στελεχώνουν ταυτοχρόνως και το τμήμα έρευνας.